Skip to content

P1QP Rýchly štart

Digitálny snímač tlaku P1QP je telemetrický, batériou napájaný snímač tlaku, ktorý sa používa predovšetkým na meranie tlaku v rozvodných potrubiach plynov alebo kvapalín a odosielanie nameraných údajov prostredníctvom bezdrôtovej siete do centralizovaných meracích systémov, ako je SCADA.

Bezdrôtová komunikácia prevodníka je zabezpečená pomocou jednej z rádiových technológií LoRaWAN, Sigfox, Bluetooth, ZigBee, 805.15.4 alebo Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n, WPA2) s použitím rôznych frekvenčných spektier RF.

P1QP Unit - front side

Rýchly štart

Fungovanie senzora môžete ľahko otestovať bez inštalácie jednotky na miesto merania.

Napájanie jednotky dodanej s batériou

 • Odskrutkujte štyri (alebo šesť, v závislosti od konfigurácie) skrutky s valcovou hlavou na zadnej strane jednotky pomocou šesťhranného kľúča - veľkosť 2,5 mm
 • Odstráňte zadné plastové veko
 • Odstráňte plastovú vložku batérie, ktorá drží batériu odpojenú od napájacieho konektora jednotiek
 • Namontujte späť zadnú časť jednotky a zľahka zaskrutkujte späť skrutky
 • Zapnite jednotku stlačením tlačidla ENTER na prednej strane jednotky na 2 sekundy - displej sa rozsvieti a začne ukazovať merania

HEX key size: 2.5mm

Use the HEX key to unscrew all back screws (4 or 6, depending on model)

Locate the plastic film, which disconnects the battery from power terminal.

Remove the plastic film.

Reassemble the unit.

Turn the unit ON

V tejto fáze jednotka funguje úplne, ale bezdrôtový prenos údajov je v predvolenom nastavení vypnutý. Bezdrôtovú funkciu zapnete podľa nasledujúceho postupu:

 1. Zapnite displej dlhým stlačením tlačidla ENTER - hodnoty sa začnú zobrazovať
 2. Na 2 sekundy stlačte súčasne klávesy ESC a ENTER - vstúpite do ponuky konfigurácie
 3. Stlačením šípky nadol prejdite na možnosť "Wireless"; vyberte podponuku Wireless stlačením ENTER
 4. Nastavte požadovanú konfiguráciu pomocou šípok hore a dole a výber potvrďte tlačidlom ENTER
 5. Zariadenie otestuje uplink pripojenie - ak to nebude úspešné, zvoľte "Keep wireless on" a zariadenie sa bude pokúšať pripojiť sa k sieti neobmedzene dlho
 6. Ukončite konfiguračnú ponuku opakovaným stlačením tlačidla ESC, kým sa hodnoty znova nezobrazia.

Funkcia bezdrôtového uplinku je teraz ZAPNUTÁ a hneď ako sa zariadenie pripojí k uplinkovej sieti, budú údaje odoslané pomocou bezdrôtovej siete.

Nastavenie LoRaWAN a Sigfox nie je potrebne dalej zadavat v jednotke. Pri konfiguracii NB-IoT alebo WiFI je potrebne pre posielanie udajov nastavit parametre siete. Tieto nastavenia sa robia pomocou aplikacie v mobilnom zaraideni cez Bluetooth. Pre detailny postup nastavenia je potrebne si prezriet plnohodnotny manual k zaraideniu P1QP.

Warning

Keď sa batéria zariadenia vybije, zariadenie sa samo vypne a prestane odosielať dáta do uplinkovej siete. Aby bolo možné znova odosielať údaje, je potrebné vymeniť batériu a zariadenie zapnúť stlačením tlačidla ENTER. Ak bola bezdrôtová funkcia ZAPNUTÁ pred výmenou batérie, zostane táto funkcia ZAPNUTÁ aj po výmene batérie.

Podpora

Ak potrebujete podporu, kontaktujte priamo svojho distribútora alebo výrobcu prostredníctvom www.moirelabs.com