Skip to content

POET zariadenie na meranie teploty a vlhkosti s podporou Ethernetu

Popis

POET je cez ethernet napájané zariadenie,ktoré pomocou digitálne kalibrovaných senzorov meria teplotu a vlhkosť prostredia a zobrazuje tieto informácie pomocou webovej stránky HTTP.

Mechanické informácie

Zariadenie je umiestnené v bielej plastovej krabičke z ABS v rozmere 125x100x35mm.

Technické parametre

Modelová verzia POET_rev2
Napájanie IEEE 802.3af PoE štandard;
vstavaná ochrana proti skratu;
vstavaná tepelná ochrana
Prevádzkové prostredie -10 to +50 °C okolitej teploty
Pripojenie 10Base-T RJ45 konektor využívajúci IPv4 so statickou IP adresou
alebo pomocou DHCP na dynamické prideľovanie adries
Sondy Kalibrované od výroby.
Typická presnosť 3 %RH pre vlhkosť a 0.3 °C pre teplotu.
Rozlíšenie: 1%RH a 0.01 °C
Prístup k informáciám JSON formát pomocou požiadavky HTTP GET.

Váha a rozmery

Váha bez batérie:

Rozmery v [mm]: 125x100x35

Software

Ako sa pripojiť na zariadenie - pozri tu.

Značenie

Štítok obsahuje tieto informácie:

  • Typ zariadenia
  • Heslo
  • MAC adresa
  • IP adresa
  • Výrobca

Ako objednať

Objednávka musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • Dátum a interné číslo objednávky
  • Meno a adresa (vrátane prípadného čísla DPH)
  • Počet zariadení a požadovaný termín dodania
  • Typ dodania

Balenie

Zariadenia sú vhodne zabalené do polstrovaných krabíc.

Balenie obsahuje všetky informácie potrebné na správne používanie a servis zariadenia.

Inštalácia

Zariadenie môže byť uchytené na rôzne povrchy pomocou dvoch skrutiek alebo objstrannou lepiacou páskou.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2016

Meno a adresa výrobcu: Moire Labs s.r.o., Kultúrna 32, 821 04 Bratislava, Slovensko

Typ zariadenia: POET

Predmet vyhlásenia: Zariadenie na meranie teploty a vlhkosti s podporou Ethernetu

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica 2014/53/EU (RED)

Za Moire Labs 1. decembra 2022: Marcel Hecko, CTO Moire Labs s.r.o.

Koniec EU vyhlásenia

Kontakty

Moire Labs s.r.o.
Kultúrna 32 
821 04 Bratislava
Sloveská republika
Európska únia

Podpora

Ak potrebujete podporu, kontaktujte priamo svojho distribútora alebo výrobcu prostredníctvom www.moirelabs.com