Skip to content

Technicky list

NAMUR prevodník typu S1QN

Technické podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre modul systému SENTRY - typ S1QN. Stanovujú spôsob obsluhy a daľšie základné informácie.

Názvoslovie

Systém SENTRY je telemetrický komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov z meracieho modulu.

NAMUR modul S1QN je prepájací modul senzorov s rozhraním NAMUR so systémom SENTRY.

Bezdrôtová komunikácia telemetrického modulu S1QX je určená na prenos nameraných údajov z pripojeného NAMUR senzoru pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo ZigBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie modulu, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je NAMUR prevodník typu S1QN určený na napájanie a zároveň pripojenie NAMUR senzorov k telemetrickému modulu SENTRY S1QX. Modul je určený na periodické momentové napájanie NAMUR senzora, vyčítania výstupného prúdu, posúdenia výsledku (on / off) a opätovné vypnutie. Preposielanie výsledku ma za úlohu telemetrický modul S1QX.

Modul funguje v dávkovom režime, t.j. merania stavu NAMUR senzoru sú preiodické - časovo nastaviteľné. NAMUR senzor je napájaný len v čase periodického merania, t.j. počas nečinnosti sa napájanie NAMUR senzoru vypína pre zníženie spotreby batérie.

Mechanické vyhotovenie S1QN

Ku komunikačnému modulu SENTRY S1QX sa prevodník pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS z odolnosťou voči UV žiareniu.

V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredí.

Technické parametre

Druh meraniaprúd v špecifikácii NAMUR zopnuté / rozpojené
Vyhotoveniebežné, Ex, alebo iné po dohode
Rozsah teplôt okolitého prostredia -20°C až + 60°C
Napájaniez batérie telemetrického modulu SENTRY S1QX
Bezdrôtová komunikáciaPodľa modulu S1QX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, ZigBee
Procesné pripojenieHirschmann CA3GD
Materiál prepojovacieho konektoruASA - Acrylonitrile styrene acrylate alebo ABS
Typ tesneniaO-krúžok 53(VP) x 2mm silikón 70 SHORE
Krytie podľa STN EN 60 529IP 65

Iskrová bezpečnosť

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Danger

Tieto parametre platia len v prípade, že zariadenie je vyrobene v iskrobezpečnom prevedení a ma vydané náležité vyhlásenie o zhode!

Výstupné parametre:

Uo =  9.6 V
Io =  11  mA
Co = 650  μF
Lo =  20  mH
Po =  26.4 mW

Teplota okolia: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Rozmery prevodníka

Rozmery v [mm]

Značenie a štítok

Údaje na typovom štítku nalepenom na zariadení:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry sa pridáva informácia:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Názov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Tabuľka objednávacích kódov

Prevedenie (V)
V0ATEX Zona 2
V1bezne
VXspecial - on request
Pripojenie senzora (C)
C0hirschmann
C1prechodka
CXspecial - on request
Pracovna teplota (W)
W0-20 az +60C
WXspecial - on request

Balenie, doprava a dodávka

Moduly S1QN sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného prevodníka sú technické podmienky a záručný list.

Prevodníky určené do Ex prostredia sú sprevadzané dalšími dokladmi ako napr. vyhlásenie o zhode.

Montáž

Modul sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom SENTRY S1QX a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému SENTRY. Testom správneho utiahnutia SENTRY na prevodník je stlačenie SNETRY smerom k prevodníku - ak spoj pruží je potrebné dotiahnuť plastovú maticu. Nikdy nepoužívajte nástroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastová matica sa musí doťahovať len rukou.

Modul určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a vyhlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.