Skip to content

Navod na pouzitie

RS485 prevodník typ S1QS

Iskrová bezpečnosť

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Danger

Tieto parametre platia len v prípade, že zariadenie je vyrobené v iskrobezpečnom prevedení a má vydané náležité vyhlásenie o zhode!

Výstupné parametre:

Uo =   6.6 V
Io =   1.79 A
Co =  10  μF
Lo =  100  μH
Po =   2.94 W

Teplota okolia: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Zapojenie konektora

HIRSCHMANN CA3GD - konektor RS485
1 NAPAJANIE
2 A
3 B
GND GND

Info

Na pripojenie sondy do modulu (na kábel) použite protikus typ CA3LS od spoločnosti HIRSCHMANN

Pripojenie

K prevodníku S1QS je možné pripojiť ľubovolný senzor komunikujucí pomocou RS485 v mode HALF DUPLEX

Možnosti napájania RS485 senzoru v bežnom aj Ex prostredí: 3V - 5.5V DC, max. 100mA

Important

Je potrebne definovat pozadovane vystupne napatie pri objednavani modulu. Vystupne napatie nie je uzivatelsky nastavitelne.

Zapojenie senzoru podľa tabuľky do protikusu CA3LS od spoločnosti HIRSCHMANN