Skip to content

Technicky list

Teplotný prevodník typu S1QT

Technické podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre teplotné prevodníky systému SENTRY typu S1QT. Stanovujú spôsob obsluhy a obsahujú dalšie základné informácie.

Názvoslovie

Systém S1Q je telemetrický komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov s meracieho prevodníka.

Teplotny prevodník S1QT je prevodník teploty kompatibilný so systémom SENTRY.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z meracieho prevodníka pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo ZigBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie prevodníka, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Použitie a princíp činnosti prevodníka

Vo všeobecnosti je teplotný prevodník typu S1QT určený na meranie teploty v uzavretých a otvorených systémoch meraného média, ktoré chemicky nereaguje s nehrdzavejúcou oceľou DIN 1.4301, resp. AISI 304, resp. X5CrNi18 10 z ktorej je vyrobené púzdro prevodníka. Meraná teplota je v prevodníku prevedená na digitálnu formu, matematicky upravená a sériovou linkou odoslaná do prenosového systému SENTRY. Konštrukcia prevodníku a možnosť zvýšeného IP krytia umožňuje jeho požitie aj pri sťažených poveternostných podmienkach.

V pamäti prevodníku sa uchovávajú aj všetky požiadavky na meracie miesto, názov meracieho miesta, frekvenciu merania a prenosu, prípadne iné identifikačné parametre, čo umožňuje so snímačom použitie ľubovoľnej prenosovej jednotky typu SENTRY.

Mechanické vyhotovenie S1QT

Prevodník je umiestnený v robustnom kovovom obale z nehrdzavejúcej ocele. Do meraného systému sa pripája pomocou procesného pripojenia. Ku komunikačnému systému SENTRY sa pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS z odolnosťou voči UV žiareniu.

Technické parametre

Druh merania teplota
Vyhotovenie bežné, Ex, alebo iné po dohode
Max. rozsah meracích teplôt média -50 -az 400°C
Max. tlak meracieho média 2 MPa
Rozsah teplôt okolitého prostredia -20°C až + 60°C
Max. presnosť merania teploty 0,25% z meraného rozsahu \ kombinovaná chyba zahŕňa nelinearitu, hysteréziu a reprodukovateľnosť
Dlhodobá stabilita < 0,05% z rozsahu/rok
Odporučaná periodicita kalibrácie 2-3 roky
Napájanie zo systému SENTRY
Bezdrôtová komunikácia Podľa modulu S1QX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, ZigBee
Procesné pripojenie M20x1,5; G½; G¼; iný po dohode
Materiál pripojovacieho konektoru ASA - Acrylonitrile styrene acrylate
Materiál teplotnej prípojky DIN 1.4301, resp. AISI 304
Typ tesnenia O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE
Izolačný odpor pri 500V RIZ > 2 M Ohm
Krytie podľa STN EN 60 529 IP 65

Iskrová bezpečnosť

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Rozmery prevodníka pripojeného na jednotku S1QX

Rozmery v [mm]

Značenie

Údaje na typovom štítku:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Názov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Tabuľka objednávacích kódov

Meraci rozsah (R)
R0-30C az +70C
R10C az +100C
R20C az +200C
R30C az +300C
R40C az +400C
R5-50C az +50C
RXspecial - on request
Vyhotovenie (V)
V0ATEX Zona 2
V1bezne
VXspecial - on request
Presnost (% z meracieho rozsahu) (P)
P00.1%
P10.25%
P20.5%
P31%
PXspecial - on request
Pracovna teplota (W)
W0-20 az +60C
W10 az +60C
WXspecial - on request
Montazny zavit (T)
T0M20x1.5
T1G1/2
T2G1/4
T3NPT 1/2
TXspecial - on request
Dlzka stopky (vratane montazneho zavitu) (L)
L0100mm
L1160mm
L2250mm
L3400mm
LXspecial - on request
Priemer stopky (D)
D08mm
D16mm
DXspecial - on request
Príklad: S1QT-R0-V0-P3-W0-T0-L1-D1
Merací rozsah (R0) : -30C az +70C
Verzia (V0) : ATEX Zone 2
Presnosť merania (% meracieho rozsahu) (P3) : 1%
Pracovná teplota (W0) : -20 to +60C (kalibrácia pri 22C)
Montážny závit (T0) : M20x1.5
Dĺžka stonky (vrátane montážneho závitu) (L1) : 160mm
Priemer stonky (D1) : 6mm

Balenie, doprava a dodávka

Teplotné prevodníky typu S1QT sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného teplomera sú technické podmienky a záručný list.

Prevodníky určené do Ex prostredia sú sprevádzané daľšími dokladmi ako napr. vyhlásenie o zhode.

Montáž

Teplotný prevodník sa naskrutkuje vhodným 27mm kľúčom do vnútorného závitu v meracom mieste korešpondujúceho so závitom prevodníku. Tesnosť spojenia je potrebné zaistiť vhodným tesnením – nie je predmetom dodávky. Telo prevodníku mimo určených plôch (27mm sestranne nerezove plochy) sa nesmie použiť na jeho priskrutkovanie, aby nedošlo k poškodeniu prevodníku. Následne sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom SENTRY S1QX a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému SENTRY S1QX. Testom správneho utiahnutia SENTRY S1QX na prevodník je stlačenie SNETRY S1QX smerom k prevodníku - ak spoj pruží je potrebné dotiahnuť plastovú maticu. Nikdy nepoužívajte nástroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastová matica sa musí doťahovať len rukou.

Teplotny prevodník určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a vyhlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.