Skip to content

Technicky list

Telemetrický prenosový modul S1QX

S1QX je prenosový modul, ktorý je súčasťou prenosového systému SENTRY.

Technické parametre S1QX

Príklady pripojiteľných meracích modulovprevodník tlaku S1QP, prevodník teploty S1QT, pulzný (binárny) vstup S1QY, vstup typu NAMUR S1QN, RS485 vstup S1QS
Vyhotoveniebežné alebo Ex
Pracovné podmienky-20°C až + 60°C; max. 95% relatívnej nekondenzovanej vlhkosti
Napájanieinterná nenabíjateľná batéria Li-SOCl2 v module, vymeniteľná bez spájkovania
Možnosti bezdrôtovej komunikácieBluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, ZigBee
Procesné pripojeniekonektor SENTRY verzia 1, typ kľúčovania A
Materiál plastového púzdraASA, resp. ABS
Krytie podľa STN EN 60 529IP 65

Iskrová bezpečnosť

Danger

Nevymieňajte batériový modul v zariadení v potenciálne výbušnej atmosfére! Telemetrický modul S1QX je možné odpájať a pripájať k meracím modulom v potenciálne výbušnej atmosfére, avšak nie je dovolené telemetrický modul S1QX v takejto atmosfére otvárať ani za účelom výmeny batériového modulu S1QB.

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Rozmery

Značenie a štítok

Údaje na štítku nalepenom na zariadení:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry sa pridáva informácia:

 • Iskrová bezpečnosť
 • Informácia o otváraní v Ex atmosfére

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Názov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Tabuľka objednávacích kódov

Uplink radio typ (R)
R0NB-IoT - band 20 (LTE Cat NB2)
R1NB-IoT - band 20 (LTE Cat NB1)
R2LoRaWAN - EU 868MHz
R3Bluetooth - 2.4GHz
R4XBee - 2.4GHz
R5Sigfox
R6bez radia, len dataloger
R7LoRa - EU 868MHz
RXspecial - on request
Verzia (V)
V0ATEX Zone 2
V1Non-ATEX
VXspecial - on request
Napajanie (P)
P0Bateriovy modul S1QB-B0 alebo S1QB-B1
P1Vylucne bateriovy modul S1QB-B0 (urceny do Ex prostredia)
PXspecial - on request
Pracovna teplota (W)
W0-20 az +60C 95%RV
WXspecial - on request
Typ anteny (A)
A0interna
A1externa N konektor
A2externa SMA konektor
AXspecial - on request
Velkost pamati offline datalogeru (D)
D0bez logovania
D132Mbit pamat
DXspecial - on request
Priklad objednavkoveho kodu S1QX-R0-V0-P0-W0-A0-DX
Uplink radio type (R0) : NB-IoT - band 20
Version (V0) : ATEX Zone 2
Power supply (P0) : 2x Non-rech. LiSOCl2 D
Working temperature (W0) : -20 to +60C
Antenna type (A0) : internal
Offline datalogger memory size (DX) : pamat mimnimalne na 100.000 zaznamov

Balenie, doprava a dodávka

Moduly S1QX sú balené do vhodných kartónových krabíc (napr. 13105 - Kartónová krabica, 200 x 150 x 150 mm). Súčasťou každého dodaného modulu sú technické podmienky a všeobecné obchodne podmienky.

Moduly určené do Ex prostredia sú sprevádzané daľšími dokladmi ako napr. vyhlásenie o zhode.

Montáž a prevádzka

Modul S1QX sa naskrutkováva na už nainštalované meracie moduly.

Nastavovanie zariadenia je vykonávané pomocou rozhrania Bluetooth LE (Low Energy / BLE) s aplikáciou nainštalovanou do systému Android na mobilnom telefóne (MT) alebo tablete.

Podľa prevedenia zariadenia sa používajú dva druhy aplikácie:

 • N5Console for Android
 • Archive Reader for Android

Softvér a nastavenie zariadenia

N5 Console for Android

Aplikácia N5 Console slúži na konfiguráciu zariadenia - napr. nastavovanie periodicity vzorkovania, cieľovej IP adresy a portu posielania dát a pod.

Nainštalujte aplikáciu na MT s podporou Bluetooth LE (min verzia OS Android je Android 7 / Nougat) zo stránky http://www.moirelabs.com/dl/n5_console/, zapnite zariadenie S1QX pripojením batérie. Zariadenie sa zobrazí v zozname dostupných zariadení v aplikácii. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii.

Archive Reader for Android

Aplikácia Archive Reader slúži na vyčítanie dát zo zariadenia z internej flash pamäte v prípade, že je zariadenie nastavené do módu "záznamník".

Nainštalujte aplikáciu na MT s podporou Bluetooth LE (min verzia OS Android je Android 8 / Oreo) zo stránky http://www.moirelabs.com/dl/archive_reader_android/, zapnite zariadenie S1QX pripojením batérie. Zariadenie sa zobrazí v zozname dostupných zariadení v aplikácii. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii.

Doplnky a spotrebný materiál