Skip to content

Navod na pouzitie

S1QX je prenosový modul, ktorý je sučasťou prenosového systému S1Q.

Inštalácia zariadenia

Danger

Batéria sa nesmie vymieňať v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou! Je nutné najprv vložiť / vymeniť batériu v telemetrickom module S1QX a až následne inštalovať telemetrický modul na merací modul už inštalovaný v potenciálne výbušnej atmosfére.

Danger

Za istých extrémnych okolností sa na plastovom púzdre zariadenia môže vytvoriť elektrostatický náboj schopný iniciácie. Zariadenie nesmie byť inštalované na miestach, kde môžu vonkajšie podmienky viesť k vytváraniu elektrostatického nabitia. Zariadenie môže byť utierané len vlhkou utierkou.

Zapnutie zariadenia

Po vložení batérie (vloženie batérie) zariadenie zvukovo signalizuje 1x beep (krátka zvuková signalizácia) - indikátor vloženia batérie a niekoľko sekúnd neskor 2x krátky beep ako indikátor testu celého systému vysielacej jednotky. Nasleduje kontrola pripojenia meracieho modulu (S1QP / S1QT / ...).

Pokiaľ merací modul nie je detekovaný (nie je pripojený) tak telemetricka jednotka S1QX sa nastaví do spacieho low-power režimu a čaká na pripojenie senzorového modulu. V tomto režime je spustené hlásenie zariadenia cez Bluetooth rozhranie, t.j. je možne sa na jednotku pripojiť cez aplikáciu - vid sekciu softvér

Pokiaľ merací modul je detekovaný systém spustí testy senzoru a po korektných testoch spraví 3x krátky beep a nasleduje pripájanie sa do uplink siete (napr. NB-IoT). Po uspešnom pripojení do siete nasleduje 4x krátky beep.

Zariadenie je pripravene na prevádzku.

Pokiaľ v akejkoľvek časti štartu zariadenia nastane chybová situácia ktorú nevie zariadenie autonómne vyriešiť nastáva jeden alebo niekoľko dlhých pípnutí (beepov) po sebe. V tejto situácii je potrebne volať servis alebo napísať na info@quorumprecision.com

Vloženie a výmena batérie

Danger

Batéria sa nesmie vymieňať v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou!

  • Na výmenu batérie (S1QB) v zariadení S1QX je potrebný skrutkovač PZ1
  • Je potrebné odskrutkovať 6 skrutiek po obvode z vrchnej strany zariadenia
  • Po odskrutkovaní skrutiek, odklopíme vrchnú časť zariadenia smerom ku popisnému štítku aby sa nepoškodila vnútorná kabeláž
  • Následne dvomi prstami uchopíme batérie batériového modulu a vyberieme cely batériový modul zo zariadenia - nepoužívajte žiadne náradie
  • Pri zatváraní dbáme na dôkladné lícovanie hrany po obvode zariadenia
  • Zoskrutkujeme opat 6 skrutiek po obvode zariadenia. Doťahujeme jemne aby sa neporušil plastový kryt zariadenia.
  • Je potrebné spraviť vizuálnu kontrolu licovania hrán zariadenia po jeho obvode.

Warning

Batériový modul je potrebné odborne zrecyklovať alebo kontaktovať výrobcu pre informácie ako naložiť so starými batériami. Nevyhadzujte batérie do bežného odpadu.

Softvér a nastavenie zariadenia

N5 Console pre Android

Aplikácia N5 Console slúži na konfiguráciu zariadenia - napr. nastavovanie periodicity vzorkovania, cieľovej IP adresy a portu posielania dát a pod.

Nainštalujte aplikáciu na MT s podporou Bluetooth LE (min verzia OS Android je Android 7 / Nougat) zo stránky http://www.moirelabs.com/dl/n5_console/, zapnite zariadenie S1QX pripojením batérie. Zariadenie sa zobrazí v zozname dostupných zariadení v aplikácii. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii.

Archive Reader pre Android

Aplikácia Archive Reader slúži na vyčítanie dát zo zariadenia z internej flash pamäte v prípade, že je zariadenie nastavené do módu "záznamník / offline".

Nainštalujte aplikáciu na MT s podporou Bluetooth LE (min verzia OS Android je Android 8 / Oreo) zo stránky http://www.moirelabs.com/dl/archive_reader_android/, zapnite zariadenie S1QX pripojením batérie. Zariadenie sa zobrazí v zozname dostupných zariadení v aplikácii. Postupujte podľa inštrukcií v aplikácii.

Moduly, doplnky a spotrebný materiál