Skip to content

Technicky list

Pulzný / binárny modul typu S1QY

Technické podmienky a pripojenie

Tieto technické podmienky platia pre moduly systému SENTRY typu S1QY. Stanovujú spôsob obsluhy a daľšie základné informácie.

Názvoslovie

Systém SENTRY je telemetrický komunikačný systém určený na bezdrôtový prenos nameraných údajov z meracieho modulu.

Pulzný, resp. binárny modul S1QY je modul, ktorý počíta pulzy alebo frekvencie, príp. periodu pulzov na vstupnom binárnom rozhraní.

Bezdrôtová komunikácia je určená na prenos nameraných údajov z meracieho modulu alebo pripojeného senzoru pomocou bezdrôtových komunikačných technológii NB-IoT, Sigfox, WiFi, LoRaWAN, Bluetooth alebo ZigBee.

Vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry je také vyhotovenie modulu, pri ktorom boli pri návrhu a konštrukcii zohľadnené požiadavky pre použitie v prostredí potenciálne výbušnej atmosféry.

Použitie a princíp činnosti modulu

Vo všeobecnosti je modul typu S1QY určený na počítanie generovaných pulzov externého systému, prípadne vypočet ich frekvencie, resp. periódy. Túto informáciu dáva k dispozícii telemetrickému modulu S1QX pre dalšie spravocanie.

Mechanické vyhotovenie S1QY

Ku komunikačnému systému SENTRY sa modul pripája pomocou klúčovaného konektoru s pripojovacou maticou, z ktorého je aj napájaný. Plastové púzdro prevodníka je vyrobené z plastu typu ASA - upravený plast typu ABS s odolnosťou voči UV žiareniu.

V prípade vyhotovenia do prostredia s potenciálne vybušnou atmosférou je zloženie plastu prispôsobené na použitie v tomto prostredí.

Technické parametre

Druh merania pulzné / binárne
Max. vstupná frekvencia 100Hz
Min. dĺžka pulzu 50% duty cycle pri 100 Hz (5ms)
Typ počítania pulzov RISING edge
Vyhotovenie bežné, Ex, alebo iné po dohode
Rozsah teplôt okolitého prostredia -20°C až + 60°C
Napájanie z telemetrického modulu SENTRY S1QX
Bezdrôtová komunikácia Podľa modulu S1QX - napr. Bluetooth, LoRaWAN, NB-IoT, Sigfox, WiFi, ZigBee
Procesné pripojenie Hirschmann CA3GD
Materiál pripojovacieho konektoru ASA - Acrylonitrile styrene acrylate alebo ABS
Typ tesnenia O-kruzok 53(VP) x 2mm silikon 70 SHORE
Krytie podľa STN EN 60 529 IP 65

Iskrovo bezpecne parametre

Danger

Tieto parametre platia len v prípade, že zariadenie je vyrobené v iskrobezpečnom prevedení a má vydané náležité vyhlásenie o zhode!

Výstupné parametre:

Uo =   3.9 V
Io =   5  mA
Co = 1000  μF
Lo =  50  mH
Po =   5  mW

Teplota okolia: -20°C ≤ Ta ≤ +60°C

Rozmery prevodníka

Rozmery v [mm]

Značenie a štítok

Údaje na typovom štítku nalepenom na zariadení:

 • Označenie výrobcu a pôvod výrobku
 • Typové označenie
 • Merací rozsah
 • Presnosť merania
 • Výrobné číslo
 • Krytie

Pre vyhotovenie do potenciálne výbušnej atmosféry sa pridáva informácia:

 • Iskrová bezpečnosť

Objednávanie

Objednávka by mala obsahovať tieto údaje:

 • Číslo objednávky a dátum objednávky
 • Názov a adresu objednávateľa (vrátane IČO, IČ DPH a DIČ )
 • Špecifikácia podľa objednávacej tabuľky, počet kusov, požadovaná dodacia lehota
 • Spôsob dopravy
 • Prípadnú požiadavku na voliteľné príslušenstvo

Tabulka objednavacich kodov

Prevedenie (V)
V0ATEX Zona 2
V1bezne
VXspecial - on request
Pripojenie pulzneho vstupu (C)
C0HIRSCHMANN 4pin konektor
C1prechodka PG11
CXspecial - on request
Pracovna teplota (W)
W0od -20 do +60C
WXspecial - on request
Pocet vstupov (I)
I01x pulz
I12x pulz
IXspecial - on request

Balenie, doprava a dodávka

Moduly S1QY sú balené do vhodných kartónových krabíc. Súčasťou každého dodaného zariadenia sú technické podmienky a záručný list.

Modely určené do Ex prostredia sú sprevadzané dalšími dokladmi ako napr. vyhlásenie o zhode.

Montáž

Modul sa pomocou prepojovacieho konektoru prepojí s prenosovým systémom SENTRY S1QX a utiahne rukou spojovacou plastovou maticou – súčasť systému SENTRY. Testom spravneho utiahnutia SENTRY na prevodnik je stlačenie SNETRY smerom k prevodníku - ak spoj pruží je potrebné dotiahnuť plastovú maticu. Nikdy nepoužívajte nástroje na dotiahnutie plastovej matice. Plastová matica sa musí dotahovať len rukou.

Modul S1QY určený do prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou sa môže použiť výlučne v súlade s predpismi platnými pre toto prostredie a vyhlásením o zhode dodaným s každým prevodníkom urceným do prostredia Ex.