Skip to content

SCORIA Sonda teploty a relativnej vlhkosti vzduchu s prenosovou technológiou Sigfox

Overview

SCORIA je zariadenie na snímanie teploty a relatívnej vlhkosti napájané z batérie. Posiela údaje na Sigfox server každých 10 minút.

Mechanické informácie

Zariadenie je umiestnené v bielej plastovej krabičke z ABS v rozmere 125x100x35mm.

Technical parameters

Modelová verzia LX17TTS-SHT3X
Napájanie 1x lítiová batéria veľkosti C 3,6 V
Odporúčaný typ batérie: SAFT LS 26500 s konektormi 2x1 0,1“
Objednávkový kód:ML-BATT-36-Mk1/LX17TTS-SHT3X
Životnosť batérie pri ~23°C 42.000 Sigfox správ / meraní
Prevádzkové prostredie -10 to +50 °C okolitej teploty
Informácie o rádiu Plne certifikované spoločnosťou Sigfox ako zariadenie „Sigfox Ready“
Trieda 0u - najvyššia trieda šírenia signálu TX
Maximálny výkon rádia: 14dBm / 25mW
Spotreba energie prenosového cyklu ~ 320uWh @25mW vysielací výkon - dĺžka cyklu 15 minút
Typ antény Vlastná interne navrhnutá anténa ISM vyladená pre sieť Sigfox
Senzor Kalibrované od výroby.
Typická presnosť 3 %RH pre vlhkosť a 0.3 °C pre teplotu.
Rozlíšenie: 1%RH a 0.01 °C

Váha a rozmery

Váha bez batérie:

Rozmery v [mm]: 125x100x35

Software

Sigfox paket formát - pozri tu.

Značenie

Štítok obsahuje tieto informácie:

  • Typ zariadenia
  • Sériové číslo
  • Sigfox ID
  • Sigfox PAC
  • Výrobca

Ako objednať

Objednávka musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • Dátum a interné číslo objednávky
  • Meno a adresa (vrátane prípadného čísla DPH)
  • Počet zariadení a požadovaný termín dodania
  • Typ dodania

Balenie

Zariadenia sú vhodne zabalené do polstrovaných krabíc.

Balenie obsahuje všetky informácie potrebné na správne používanie a servis zariadenia.

Inštalácia

Zariadenie musí byť nainštalované vo zvislej rovine (na stene) pre optimálne pracovné podmienky. Otvory pre prívod vzduchu smerujúce nadol a vetracie otvory smerujúce nahor. HORNÁ časť zariadenia je označená ako TOP alebo šípkou smerujúcou k hornej časti zariadenia. HORNÁ časť zariadenia by mala smerovať nahor (smerom k stropu).

Neinštalujte do prostredia, kde je relatívna vlhkosť v priemere nad 80%.

Device Sigfox ID a Sigfox PAC kód je napísaný na obale zariadenia. Sériové ID je napísané na samotnom zariadení na pravom okraji zariadenia. Toto sériové číslo použite pri komunikácii s vašim dodávateľom.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Podľa SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/53/EÚ zo 16. apríla 2016

Meno a adresa výrobcu: Moire Labs s.r.o., Kultúrna 32, 821 04 Bratislava, Slovensko

Typ zariadenia: SCORIA

Predmet vyhlásenia: Sonda teploty a relativnej vlhkosti vzduchu s prenosovou technológiou Sigfox

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica 2014/53/EU (RED)

Za Moire Labs 1. december 2022: Marcel Hecko, CTO Moire Labs s.r.o.

Koniec EU vyhlásenia

Kontakty

Moire Labs s.r.o.
Kultúrna 32 
821 04 Bratislava
Sloveská republika
Európska únia

Podpora

Ak potrebujete podporu, kontaktujte priamo svojho distribútora alebo výrobcu prostredníctvom www.moirelabs.com