Skip to content

SCORIA Sigfox paket formát

Pre zariadenia typu SCORIA od Moire Labs

Dekódovanie sigfox paketu:

Každý paket Sigfox obsahuje tri informácie:

  • hodnota nameranej teploty
  • hodnota nameranej vlhkosti
  • indikátor nabitia / stavu batérie

Príklad:

Sigfox payload (hex): 01 81 00 28 02 66
HEX podreťazec z paketu SigfoxInterpretáciaInterpretácia príkladuPopise
01 81int16_t / 16.0 big endian signed short24.0625 stupňov CTeplota
00placeholderignorovaťignorovať
28uin8_t big-endian unsigned byte40 (% RH)Relatívna vlhkosť
02 66uint16_t big-endian unsigned short614Status batérie

Príklad analyzátoru

Python3

#!/usr/bin/env python3
import struct
import binascii
from pprint import pprint
i = {}
pl = "018100280266"
hpl = binascii.unhexlify("018100280266")
i["temp"] = struct.unpack(">h", hpl[0:2])[0] / 16.0
i["humi"] = struct.unpack(">B", hpl[3:4])[0]
i["batt"] = struct.unpack(">H", hpl[4:6])[0]
pprint(i)

Support

Ak potrebujete podporu, kontaktujte priamo svojho distribútora alebo výrobcu prostredníctvom www.moirelabs.com